Pro časopis Travel Digest jsme připravili novou imageovou kampaň, zatím ve dvou hlavních vizuálech. V souvislosti se sponzoringem České Miss jsme dále připravili sponzorské inzeráty a postery a promovideo.